Grammair

aonwiezende veurnaomwäörd

Gearsjiveerd oonder: Veurnaomwoord — yuri @ 6:19 pm
inkelvoud

mannelek

inkelvoud

vrouwelek

inkelvoud

oonzijeg

miervoud Aander aonwiezende veurnaomwäörd
deze(n) dees dit dees zoeget
dee(n) die dat die zelf/zelvers
zoe’ne zoe’n zoe zoe’n bezittelek veurnaomwoord plus ’eige’
1) zoe’nen

1) Oetzundering: manneleke aonwiezende veurnaomwäörd kriege ’n tösse –n es ze gevolg weure door ’ne klinker of ’nen twieklaank (ei, ij, ou(w), au(w), ui) of d, h, t.

wederkierende veurnaomwäörd

Gearsjiveerd oonder: Veurnaomwoord — yuri @ 6:04 pm
persoenlek veurnaomwoord oonderwerpvörm wederkierend veurnaomwoord
1e pers ink iech miech/m’ch
2e pers ink doe/diech diech/d’ch
2e pers ink beleefheidsvörm Geer Uuch/’ch
3e pers ink heer

zie

ziech/z’ch

ziech/z’ch

1e pers mv veer us/’s
2e pers mv geer uuch/’ch
3e pers mv zie ziech/z’ch

persoeneleke veurnaomwäörd

Gearsjiveerd oonder: Veurnaomwoord — yuri @ 6:03 pm
oonderwerpvörm neet-oonderwerpvörm
1e pers ink iech/’ch miech/m’ch
2e pers ink doe/diech/de/d’ch/t’ch/tiech/te diech/de/d’ch/t’ch/tiech/te
2e pers ink beleefheidsvörm Geer/G’r Uuch/’ch
3e pers ink heer/’r zie/zij/ze ’t häöm/’m häör/’r/häöm/’m ’t
1e pers mv veer/v’r us/’s
2e pers mv geer/g’r uuch/’ch
2e pers mv beleefheidsvörm Geer/G’r Uuch/’ch
3e pers mv zie/zij/ze ze/hun/’n

Powered by WordPress